jeudi 2 septembre 2021

 


      

 Năm nay định dẹp tiệm vườn rau chùa Bà Đanh  , nhưng có một số tía tô 

và cà tự mọc . 

Dù trong tháng 05 và 06 tui đã biếu khá nhiều cây tía tô và cà con cho  

vài người quen , nhưng vẫn còn vài cây mọc muộn ,  trong mấy chậu dâu . 

Nhổ bỏ uổng nên tui để chút công chăm sóc . Cho đến nay thì kết quả 

cũng không tệ lắm . 

 

Rau thơm năm nay chỉ có : chậu hành , ngò gai , dắp cá , rau húng và tía tô . 

 

 

 

Cây ăn trái thì mấy cây ớt sống sót mùa đông năm 2020 giờ trái cũng sum suê , 

một số đang chín . 

 
Cà cerise cũng có một số đang chín . Nếu Paris không bị lạnh sớm thì có thể 

ăn lai rai đến tháng 12 . 

 
 


Riêng cây sung trồng năm 2019 thì năm 2020 cho được khoảng 19 trái . 

Mùa đông vừa qua , tui đã cắt bỏ 2 nhánh , nhánh ( xa ) còn lại năm nay 

cho được gần 50 trái , chắc sẽ chín trong tháng 09 này . 

 

 


  


 

Có thể đây là vụ chót của vườn rau chùa Bà Đanh . 

 

Paris , tháng 09 . 2021 

       HQ.tkd