dimanche 30 août 2020

 

Vườn rau năm 2019

Năm nay tháng 03 khí hậu nóng bức , nhiệt độ có hôm lên đến 35*c. Tháng 04 mưa gió sụt sùi ,có hôm còn có tuyết rơi … nên nhiều hạt giống gieo bị thui chột , còn những hạt nào nẩy mầm thì cây con èo uột chậm phát triển .

Tháng 05 , một trận mưa đá tuy không to bằng hồi tháng 07 năm 2018 , nhưng những cục nước đá to gần bằng ngón chân cái cũng đã phá hủy một số hoa , trái nhỏ của ớt , cà , dâu tây … .

Từ tháng 06 thời tiết ấm và nóng dần , cây cối phát triển ngày càng tốt hơn , dâu , ớt , nho , cà đã cho đợt trái đầu tiên , cho đến tháng 08 và tháng 09 thì chín rộ .

Paris ,tháng 10.2019

HQ.tkd